Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG
-Vi har genomfört  en träff med Svartå föreningar och bland annat diskuterat att undvika  ”krockar” vad gäller publika arrangemang, samordna arrangemang, utveckla samarbetet, ekonomi samt att bygga relationer.
Kallade föreningar var: Svartå Folketshus förening, Gamla parkens vänner, Hembygdsföreningen, Svartå PRO, Smedstugans aktivitetsförening, Svartå IF.
Svartå Folketshus förening hade inte möjlighet att delta. Övriga deltog.

- Vi jobbar vidare med sammanställningen av enkäten och Sara Hillersberg (LEADER) har bjudits in för fortsatt diskussion om utveckling av materialet.
Mer om detta senare.
- En uppdatering av infarts infartsskyltarna kommer att ske till våren.
Behöver vara varmare väder för att klistret på textremsorna skall fungera.
- Vi har hälsat två personer välkomna som är intresserade att väljas in i utvecklingsgruppens styrelse. Glädjande.
- Vi har för avsikt att bjuda in representanter för arbetsutskottet till dialog om skolan.
- Den stulna skylten ”förbud för husbil och husvagn” vid Järnboland kommer att sättas på plats till våren.
- Avslutningsvis ett stort tack till alla vi samarbetat med, som hjälpt till på arbetsdagar som stöttat oss och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

Ett stort tack och vänliga hälsningar.
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp