Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG
Beträffande det dumpade bilvraket vid macken så kontaktade styrelsen först markägaren som ansåg sig kommit till ”vägs ände” vad gällde situationen.
Efter vår kontakt med kommunens trafikingenjör kontaktade hon polisen som spårade ägaren. Bilen ”rödlappades” och ägaren anmodades att transportera bort bilen till ett visst datum. Så har inte skett varför Bjurhs bil fick uppdraget att ta bort den. Bilen är nu borta och ägaren kommer att få räkningen.

Vi har haft diskussioner med ägare till fastigheten på Tallstigen där en mängd bilar står uppställa, tyvärr utan att komma till något resultat. Sorgligt.

Vi har bjudit in Svartå föreningar för en gemensam diskussion angående frågor som rör föreningarna och orten. Vi kommer att träffas torsdagen 23 november.
Vår släpkärra har tack vare Egon fått sina dubbade vinterdäck påsatta. Tack Egon.
Var så god och hyr till en billig kostnad via Lennart Roos.

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes