Information från Utvecklingsgruppens styrelse:

Logga HammarenJPG
Vi har fått information om att trafikverket kommer att fräsa upp asfalten från korsningen vid macken och till korsningen till Laxå, vid Herrgården och lägga ny asfalt.