Infobladet nr 40

Nr 40 av Svartå.brevlåda är nu klart och finns som en pdf på den vanliga sidan.