Info om natt & helgtrafiken

Kommunal nattrafik under helger till Svartå och Åtorp.
Under tiden 1 juli 2014 till 3 januari 2015 pågår ett projekt med anropsstyrd nattrafik från Medborgarplatsen i Degerfors till Svartå handel och Torget i Åtorp.
Trafiken är anpassad till busstrafiken från Karlskoga och har två avgångar på fredagar och lördagar.

Hur går det till?

• Beställ transporten minst två timmar innan på telefon 0586-362 00
• Ange namn och att du vill åka med nattrafiken till Svartå/ Åtorp.

Vilka tider kan jag åka?

Fredagar 22:50 & 02:55
Lördagar 23:55 & 02:55

Vad kostar det?

T o m 25 år 50 kr/person
Vuxna 125 kr/person Legitimation kan efterfrågas.

Viktigt!
Nattrafiken måste förbeställas!

Har du frågor eller synpunkter på trafiken, kontakta
Sören Hedberg, näringslivschef i Degerfors kommun på telefon
0586-486 15 eller epost soren.hedberg@degerfors.se