Info från Utvecklingsgruppen

Finnerödja Skogstjänst, som utför röjnings, gallrings och fällningstjänster åt Skogssällskapet är tillbaka på orten och kommer enligt uppgift att ”vara här ett bra tag”.
Ödet och framtiden för de svårt vandaliserade granarna mellan Rådjursstigen och Älgstigen har diskuterats. Vi för diskussioner med Länstrafiken om förändrade turlistor som Svartåbor reagerat på.

Vad gäller badet så är bryggorna på plats och gungan har gjorts säkrare. På sikt kommer bänkarnas och bordens virke att bytas. Planeringen för utökning av parkeringen är påbörjad.
Vi har bjudit in representanter för Q-Star och resultatet har blivit ommålning och ”uppiffning” av mackdelen och en plan för nyplantering.

Y-Bommar har monterats på båtbryggan. Årskostnaden för att hyra båtplats är 500 kr. för bojplats och 700 kr. för Y-bomsplats. Priset gäller samtliga platser utan undantag. Intresserade kontaktar Lennart Roos. Vi försöker hitta en lösning på ”vildparkeringen” av bilar och båttrailer.

Trafikverket kommer att se över skyltarna vid farthindren ”snart nog”. Linjemålning senare i sommar. Tyvärr är asfalteringsarbetena mycket försenade. Kommunen kan inte ge besked om när viadukten under järnvägen åtgärdas.

Beträffande ”Gamla kioskhuset” så är en viss Adam intresserad av att köpa och vi har haft telefonkontakt med Samina i Danmark, som är ombud för nuvarande ägare, och de är intresserade av att sälja. Priset är fastställt, strul med pantbrevet.

Styrelsen önskar alla medlemmar och Svartåbor en trevlig sommar

Kontaktinfo till styrelsen är e-post svartaug@live.se tfn, S Fejes 0739204078