Info från Utvecklingsgruppen.

Till kommande årsmöte kommer styrelsen föreslå en ändring av stadgarna som berör medlemskapet i Svartå Utvecklingsgrupp.
Mer om ändringen kan läsa på sidan Bli medlem sidan finns under Förening/Utvecklingsgruppen/Bli medlem