Inbjudan til årsmöte.

Logga HammarenJPG
Svartå Utvecklingsgrupp hälsar välkomna till årsmöte.
Tisdag 21 mars 19:00 i Smedstugan 

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars via mail svartaug@live.se.
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet, kontakta styrelsens ordförande
Stefan Fejes tel. 073-920 4078.