I sommar får Värmlandsbanan nya spår mellan Kristinehamn och Laxå


Från Trafikverkets hemsida

"I sommar startar den tredje och sista etappen av spårbytet – mellan Kristinehamn och Laxå. Det innebär att tågtrafiken på denna sträcka är avstängd veckorna 21–32. Under denna tidsperiod ersätts tågtrafiken med buss. Kontakta din tågoperatör för mer information. Vi kommer också att tillfälligt stänga flera järnvägskorsningar på sträckan allteftersom det långa spårbyteståget rör sig längs spåret. Närboende och verksamheter har fått information om när dessa korsningar kommer att vara stängda i sommar."