Hyttbacken förnyas

Nu börjar det se riktigt bra ut i Hyttbacken då räcken på båda sidor av vägen har monterats.