Huggorm


Foto Lennart R

Huggormarna lämnar vinterboningen i mars-april. De är oftast slöa, hugger inte gärna och intar inte någon föda, vilket de gör först efter parningstiden.
Under våren tillbringar de 3-4 veckor med att sola och hålla en hög kroppsvärme. Efter denna period ömsar hanarna skinn och därefter vidtar fortplantningsperioden.
Först därefter vandrar de till sina egentliga näringsrevir, där de i regel lever ensamma. Huggormar är skickliga klättrare och simmare.

Källa Naturhistoriska riksmuseet