Historisk informationsslinga

Inkluderat i leaderprojektet Rikare Fritid 2.0 finns bl.a en punkt som kommer att

lyfta fram lokalhistorien på Svartås hyttområde.

En informationsslinga som beskriver verksamheten som varit och hur livet kunde

se ut då kommer att tas fram av en arbetsgrupp från hembygdsföreningen.