Historia dyker upp

De ljusgröna lite större cirklarna visar vilka områden som Länsstyrelsen har och håller på att undersöka lite närmare för att hitta mer av vår lokala historia.
Redan nu har nya saker dykt upp och dokumenterats i fornsök.
Så håll utkick på hemsidan framöver så går vi igenom de "nya" publiceringarna.