Hinder

Enligt säkra källor kommer ett ytterligare  hinder/avsmalning byggas för trafiken åt Degerfors hållet, ungefär mellan Sjötullen & Tallstigen