Hembygdsföreningen informerar

PÅMINNELSE

Nationaldagsfirande på hembygdsgården Slottet i samarbete med Svenska Kyrkan, Nysunds församling den 6 juni kl 14.00

Kaffe och Sverigebakelse serveras

Välkomna
Svartå Hembygdsförening

 

Svartå Hembygdsförening informerar.

Efter årsmötet har styrelsen konstituerats enligt följande:

Ordförande på 1 år Leif Spånbo

V ordförande på 1 år Stig Hallstensson

Kassör på 1 år Anita Birath

Sekreterare på 1 år Eva Joelsson

Ledamot på 2 år Anders Adamsson

Ledamot på 2 år Bo Gählman.