Hembygdsföreningen i fokus.

En Länk till Kurirens artikel.