Hammaren vid bäcken

Hammare/smedja L2021:2907 Hammare/smedja
Material: järn, Typ: hammare

Beskrivning av lämning
Hammare, rest av, intill N om bäck är en synlig kallmurning som bör ha ingått i hammaren som låg här enligt en historisk karta från år 1811.
Intill V om, under vägen är ett valv ca 4 m br, 2 m dj och ca 1 m h, av slaggtegel. 3 ankarslut av typen från ca 1850 är fastsatta på utsidan. Ca 2 m in i valvet är en vägg av slaggtegel.
S om valvet är en öppning där bäcken rinner under vägen. Sidorna är kallmurade av huggna stenblock. Ovansidan är av betong, ovanför betongen är minst 2 lager med slaggsten, därefter kommer vägens asfaltsyta.

Motivering till antikvarisk bedömning
Kartbelägg från år 1811.
Datum för senaste fältbesök
2021-04-20