Höstprogram PRO

5 okt PRO Månadsmöte kl.14,00 i Folkets Hus. ”Seniorshop”visar och säljer kläder för oss “vuxna”.
 
2 nov. PRO Månadsmöte kl.14,00 i Folkets Hus.Maria Sundqvist informerar  om Kommunal biståndsbedömning och Kommunala taxor.
 
7 dec. PRO Månadsmöte kl.14,00 i Folkets Hus.Anders Thunberg sjunger och leder allsång.
Välkomna alla Pensionärer.
Mvh
Evert