Guppen

Trafikverkets åtgärder på väg 204 & 205 har kommit igång i veckan.
Guppen i Svartå är snart historia