Gruvbyn Kärrgruvan del1

"Vi vet säkert att det fanns bebyggelse i Kärrgruvan i mitten på 1600-talet, i samband med att malmbrytningen började, men det är troligt att man får gå tillbaka mycket längre i tiden.
I samband med att gruvdriften började byggdes fem bostadshus som samtliga fick namnet Kärrgruvan.
Sedan tidigare fanns här två torpstugor som båda hette Mosstorp och låg nära mossen. I byn Kärrgruvan fanns nu totalt sju bostadshus som rymde nio familjer.
Sista boende i den södra Mosstorpsstugan var en gumma som kallades för Myr-Ingrid. Efter hennes död slogs de båda torpen ihop till en fastighet. Norra Mosstorpet fanns kvar i slutet på 1940-talet och skänktes då till Fagersands Missionsförsamling. Man flyttade huset till Lugnets skola där det användes som gudstjänstlokal under ett antal år."

/Från Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen Hasselfors byalag