Gruvbyn Kärrgruvan del 5

”Carl-Ersstugan fick namnet efter sista boende i torpet. Carl Ersson men hustrun Emma och barnen kom till Kärrgruvan från Dormen år 1900. Tiden i Kärrgruvan blev inte lång, redan 1907 flyttade man vidare till Körartorp.
Till ”Carl-Ersstugan hörde en del jord runt stugan en åker nere vid mossen samt en ängslycka som låg efter vägen mot Guldsmedstorp. En visthusbod stod bakom stugan, ladugården och logen flyttades senare till Bastfallet mellan Farmen och fågelbygget.

Ivar Lundströms berättelser och Torpgruppen i Hasselfors byalag.