Grovsopor tis-ons

Chans att slänga ditt skräp.
kl. 8-20 är tiden som gäller.