Gatorna sopade.

Tumme upp till arbetet, aldrig har väl gatorna i Svartå varit så rena från sand.