Gallringen igång

Gallringen bort till badet har kommit en bit och nu börjar det synas skillnad, att det öppnas upp kommer visuellt binda ihop badet med Svartå på ett helt annat sätt än tidigare.