Gåssjön

Gåssjön sydväst om Sirsjön där två möjliga fyndplatser av ekstocksbåtar har rapporterats. Åldern på fynden förtäljer inte historien då stockbåtar har används under en lång tid och är svåra att datera.
Från Fornsök - "Ekstocksbåt, 4.5 m l, 0.3 m br och 0.25 m h. Av båten återstår endast botten och akterparti, det senare är försett med ett hål,0.1 m i diam. På platsen finns kringspridda delar till båten. Båten är i dåligt skick."