Frågor till mötet 29e okt

29e okt är höstens möte mellan kommunen & Utvecklingsgrupperna.
Har du frågor som du vill att vi ska framföra på mötet så skickar du dom senast 20 sep till svartaug@live.se eller kontaktar någon i styrelsen.
/Utvecklingsgruppen