Folketshus meddelar

Tyvärr är fritidsgården i FolketsHus inställd idag pga sjukdom.