Fiskevårdsföreningen meddelar

Isen har nu lagt sig på Storbjörken, innan isen lade sig sågs stora stim med röding som jagade i ytan. Isfisket kommer att bli mycket intressant och det är bra storlek på rödingen.
God fiskelycka.
/Storbjörken - Ölens Fiskevårdsförening.