Fiskenytt

Storbjörkens-Ölens Fiskevårdsförening meddelar att under hösten har 20000st gösyngel satts ut i Storbjörken. Efter 5år bör några av dom ha växt till sig och vara ca 45cm.