Fiberuppdatering.

Av den informationen jag har angående fiberutbygnaden till Svartå så verkar förhandlingarna mellan Fibergruppen, Degerforsbyggen och Telia gå väldigt trögt.
Jag skulle bli positivt överraskad om det blir någon start på utbyggnaden under 2013.