Fiber info


Hej för kännedom så kommer Birgitta från Fibergruppen börja kontakta alla Villaägare för personliga möten samt placering av fiberjack redan denna vecka. Fibergruppen kommer att påbörja inomhus installationer redan nu på Måndag den 12/8. Alla frågor mm besvaras av vår personal på plats. Med vänliga hälsningar Jonas Bergstrand Fibergruppen Sverige AB