Förändringar i styrelsen

Info om styrelsen

I och med senaste mötet så lämnar Utvecklingsgruppens ordförande

Ann K posten som ordförande och forstätter i styrelsen som ledamot.