Föräldraföreningen meddelar

För kännedom så är nu Föräldraföreningen i Svartå nedlagd, frågor och funderingar hänvisas till Anna Fonville.