Fåglar i Gamla Parken - Svartvit flugsnappare

Den svartvita flugsnapparen är en av våra mest allmänna häckfåglar, och tack vare den stora till gången på holkar i parker och trädgårdar är den jämte mesarna, en av våra vanligaste trädgårdsfåglar. Det svenska beståndet är beräknat till hela 1.000.000 – 2.000.000 häckande par.

Det har visat sig att det går åt ungefär 15.000 bytesdjur för att föda upp en normalstor kull. Ungarna lämnar boet efter sexton dagar.

I augusti och september flyttar flugsnapparna till tropiska Afrika. Ringmärkningar har visat att artens medellivslängd uppgår till 1,5 år. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande värde för rödhake är 1,1 år och för tornseglaren 4,8 år och för sillgrissla 16,2 år.

Bild Bengt Andersson
Källa Fågeln.se