Fåglar i Gamla Parken - Svartvit flugsnappare

Den svartvita flugsnapparen är en av våra mest allmänna häckfåglar, och tack vare den stora till gången på holkar i parker och trädgårdar är den jämte mesarna, en av våra vanligaste trädgårdsfåglar
Hannen anländer till Sverige vanligen i början av maj, honorna kommer något senare. Uppletandet av lämpliga boplatser är ett dominerande problem under häckningssäsongen. Så snart hannarna anlänt vidtar ett frenetiskt sökande efter bohål och reviren bildas kring sådana

Det har visat sig att det går åt ungefär 15.000 bytesdjur för att föda upp en normalstor kull. Ungarna lämnar boet efter sexton dagar.
I augusti och september flyttar flugsnapparna till tropiska Afrika. Ringmärkningar har visat att artens medellivslängd uppgår till 1,5 år.

Foto Bengt Andersson
Källa Fågeln.se