Fåglar i Gamla Parken - Strömstaren

Om du promenerar runt i Gamla parken så kan du mycket väl få syn på Norges nationalfågel som gärna uppehåller sig där.
Strömstaren vistas ständigt vid vatten, företrädesvis strömmande vattendrag, och simmar och dyker mycket skickligt. I vattendraget kan strömstaren springa på bottnen i jakt på nattsländelarver och andra småkryp. Boet byggs vid strömmande vatten i stenklyftor, under broar och liknande.
(Foto Bengt Andersson)