Fåglar i Gamla Parken - Större hackspett

Vi fortsätter med med fåglar i GamlaParken, alla bilder är tagna i parken.

Större hackspett
En fågel som många känner igen och vars latinska namn betyder Större trädhuggare. Tidigt på våren börjar hackspettarnas trumvirvlar att höras och hanen börjar då sin uppvaktning av honan.
Kullen består av fyra till sju ägg, ibland åtta. Båda könen ruvar, hanen mest om natten. Efter 15 dagar kläcks äggen och ungarna stannar i boet under ca. 20 till 24 dagar.

Våran vanligaste hackspett som mäter ca 23cm. Har en iögonfallande vit fläck på var vinge. Hannen har svart hjässa med röd nacke, honan saknar röd nackfläck och ungfåglarna har röd hjässa. Samtliga har röda undre stjärttäckare.
Den svenska populationen av uppskattas idag till 100.000 – 250.000 häckande par

Bild Bengt Andersson
Källa fågeln.se