Fåglar i Gamla Parken - Rödhake

Häckar i all slags skog, parker och trädgårdar. Trivs även ute på kala skärgårdsöar om det där bara växer mindre buskage

Boet byggs ofta på marken under någon buske men kraven tycks inte vara så rigorösa. Bon har hittats i gamla sängar, rockfickor, järnvägsvagnar, bilar och även i ett mindre flygplan.
I sistnämnda fallet följde den ruvande honan med på flygfärderna. I boet läggs oftast 6 ägg som är vitaktiga med mörka prickar på. Tidschemat för en häckning är för bobygget 4 dagar, äggläggningen 5 dagar, ruvningen 13 dagar, och sedan 14 dagar till innan ungarna lämnar boet.

Foto Bengt Andersson
Källa Fågeln.se