Fåglar i Gamla Parken - Härmsångare

Härmsångaren är en flyttfågel som övervintrar i tropiska Afrika söder om Sahara. I Sverige från maj till augusti då den håller till i t.ex. lövskog och parker.
I sin sång väver den in härmningar av andra arters sång. Den härmar även afrikanska fåglar från de trakter där de övervintrar. Tack vare det kan den som är duktig på fåglars läte t.o.m. ibland avgöra var i Afrika en härmsångare övervintrat

Foto Bengt Andersson
Källa Fågeln.se