Ett vallfarts mål

Risberga,är ett vallfartsmål. Här någonstas vilar Ingeborg, Gudmundsdotter, Birgitta Birgersdotters yngsta barn. Hon var nunna i Riseberga cistercienskoloster men dog tidigt. Hon var, sägs det, mycket from och blev lokalt helgonförklarad. Fram till reformationen var hon en hedrad gestalt.
Vallfartsmål är Riseberga på grund av dess förankring i den frikyrkliga framväxten i landet. Här byggde godsägare Olof Gabriel Hedengren 1855 ett bönehus där väckelsefolk från "statskyrkan" samlades till gudstjänster och nattvard.
Risebergamötet , hölls varje sommar, och i min ungdom cyklade metodister från Svartå dit. Jag besöker Riseberge varje sommar. Det är tradition fast utan någon högtid. Jag tycker att Riseberga är ett ekumeniskt minnesmärke; ett medeltida nunnekloster och en plats där väckelsen har sina rötter.
/Sture G