Ett stort tack!

Till alla som var med på arbetsdagen.

/Utvecklingsgruppen