Ett gammalt torp nära dig - Brännsjön

Det finns inga skriftliga belägg för att finnar har tagit upp denna bosättning. Det röjdes på kronans allmänning Letstigen senast under 1640-talet. De namn som förekommer under 1640-talet tyder dock på att finnar har varit bosatta på torpet. Där fanns Tomas mantalsskriven under 1640-talet till 1660-talet tillsammans med hans hustru Elin. De fick två söner Mickel och Lars och en dotter Valborg. Den senare hade sin hemvist i Ölsboda.
Elin hade minst två söner från ett tidigare äktenskap Anders och Per Matssöner.
Per var i början på 1660-talet anklagad för stölder, bland annat av pengar från Riseberga kloster. Broder Anders var på 1660-talet bosatt i Älgsjön.

Källa Finnarna i Kilbergen