Ett gammalt torp nära dig - Ödetorp

Gamla källor berättar om.

Björketorp/(Ödetorp)
Olof finne har upptagit torpet 1585 av ödemarken. Det finns ingen åker ännu men möjlighet till uppodling av åker om en tunna. Ingen äng finns men möjlighet därtill om tre sommarlass.
Bosättaren har byggt en stuga (1585). Torpet skattlades 1592 i smör om ½ lispund.
Henrik bötar 1598 två marker för att inte lämnat var tionde i rätt tid under två år.
Kopplingen till Olof finne är inte känd.
I avkortningslängden för år 1609 redovisas torpet under rubriken ödehemman. Det innebär att ingen jordskatt har betalats till kronan, men utesluter inte att torpet kan ha varit bebott. Vid tinget 1663 berättas att Björketorp numera kallas Ötorp (nuvarande Ödetorp) eftersom det varit öde under lång tid.

- Från boken Finnarna i Kilsbergen -