En uppdatering om Svartåstenarna

En rapport från Kyrkogården i Kvistbro.

Den ena minnesstenen på kyrkogården är nu rengjord och sprickan i stenen är lagad en hätta är också monterad för att skydda stenen från regnet.
Den andra stenen är utom räddning sen en okänd person virat in stenen i plast under vinterhalvåret och innan tilltaget uppdagades var det försent att rädda stenen.

Vill du veta mer om olyckan 1889 så hittar du Gösta Anstensens berättelse här.