En tillbakablick..

Tiden går och och det är kul att jämföra.
Det är 13 år mellan bilderna den övre från juni 2023 kan du se några förändringar?


2023 cPNG2010 cPNG