En skiss

En skiss på den planerade utbyggnaden av kommunens anläggning Stora Halla med den nya bollhallen.