En rapport från återvinningsstationen

Logga HammarenJPG
Det ser otrevligt ut vid vår återvinningsstation beroende på dumpat skräp utanför behållarna.
Bland skräpet har hittats uppgifter med personnamn, adress och telefonnummer varför vi kontaktat personen för en diskussion om situationen.
Personens uppfattning är att någon tagit skräpet från den uppringdes fastighet och dumpat detta på marken vid återvinningen. Knepigt.

Sedan årsskiftet är det kommunens uppgift att tömma och ansvara för skötsel av behållare och området .Vi har bett om hjälp med att städa upp och att anslå information om regler och telefonnummer att ringa vid behov.
Men framför allt är det upp till alla att inte dumpa på det här sättet.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.
/Utvecklingsgruppen