En nyhet för Svartåloppet 2017

Svartåloppet kommer att samverka med Lidingöloppet on Tour och bl.a. fungera som ett seedningslopp till höstens Lidingölopp. Andra orter är Lund-Skellfteå-Gävle-Trollhätan-Jönköping-Skövde-Linköping-Uppsala, att lilla Svartå kom med i den listan är mycket glädjande.
   Länk till Lidingö on Tour sidan