En kull måsar

Måsarna på den välbekanta stenen har i dagarna fått 3st ungar, det tar 35 dagar innan de blir flygfärdiga.