En bild från 2005

En typisk bild hur det såg ut i skogen runt Svartå efter stormen Gudrun 2005.